TLV logotyp
TLV logotyp

Accu-Check ingår i läkemedelsförmånerna 

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Check Instant (teststicka för blodglukos) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.

Publicerad 09 mars 2018