TLV logotyp
TLV logotyp

Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 11 april 2018.

Publicerad 28 mars 2018