Vortex barnmask ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex barnmask kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 16 april 2018.

Publicerad 04 april 2018