TLV logotyp
TLV logotyp

Crono 100 ml ampullpaket ingår i högkostnadsskyddet

Crono 100 ml ampullpaket är en så kallad kombinationsförpackning som innehåller dels läkemedelsampuller för 100 ml läkemedel, dels uppdragningskanyler som används för att föra över läkemedel från originalbehållaren till ampullen. Ampullpaketet är avsett att användas tillsammans med en särskild pump, Crono S-PID 100, som används av patienter som har immunbrist.

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono 100 ml ampullpaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 18 april 2018.

Publicerad 05 april 2018