TLV logotyp
TLV logotyp

Welland Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Stomibälte kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2018.

Publicerad 07 maj 2018