AeroChamber andningsbehållare ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. AeroChamber andningsbehållare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 31 maj 2018.

Publicerad 17 maj 2018