Kit för pediatrisk administrering ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Kit för pediatrisk administrering kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 28 juni 2018.

Publicerad 15 juni 2018