TLV logotyp
TLV logotyp

A6 Insulin Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 Insulin Reservoir kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 september 2018


Publicerad 30 augusti 2018