Colomate ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Colomate soft convex endels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018.

Publicerad 17 september 2018