TLV logotyp
TLV logotyp

Uromate ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Uromate soft convex endels urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018

Publicerad 17 september 2018