Able spacer och masker ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Able Spacer andningsbehållare och Able Spacer masker kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 oktober 2018.

Publicerad 27 september 2018