TLV logotyp
TLV logotyp

EuroTec wide belt ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. EuroTec wide belt kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 24 oktober 2018.

Publicerad 11 oktober 2018