Tandem Autosoft 90 ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem Autosoft 90 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018.

Publicerad 20 november 2018