Vortex vuxen ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. VORTEX vuxen kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 1 januari 2019.

Publicerad 18 december 2018