Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Moderma Flex kvarstår i läkemedelsförmånerna med generell subvention efter omprövning

TLV har omprövat subventionen av Moderma Flex, som är ett tömbart endelsbandage avsett för stomiopererade och tillhandahålls i fem olika storlekar.

Anledningen till omprövningen av det tidigare beslutet med dnr 2777/2018 är att det relevanta jämförelsealternativet i beslutet inte kan bedömas vara lämpligt för nyförskrivning, vilket är en av förutsättningarna för att en produkt ska kunna anses vara ett relevant jämförelsealternativ.

Vid prövning med nytt jämförelsealternativ bedömer TLV att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. TLV beslutar att Moderma Flex fortsatt ska ingå i läkemedelsförmånerna till fastställt pris från och med den 13 mars 2019.

Sidinformation


Publicerad
12 mars 2019