Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 april 2019.

Publicerad 29 mars 2019