Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 maj 2019.

Publicerad 17 april 2019