Natura Durahesive hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Durahesive hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 18 juni 2019.

Publicerad 04 juni 2019