TLV logotyp
TLV logotyp

OptiChamber och OptiChamber Diamond ingår i läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. OptiChamber och OptiChamber Diamond kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 27 juni 2019

Publicerad 17 juni 2019