Allevyn Gentle Border ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Allevyn Gentle Border kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 september 2019.

Publicerad 30 augusti 2019