Mepilex Border Lite ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mepilex Border Lite ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 10 oktober 2019.

Publicerad 26 september 2019