TLV logotyp
TLV logotyp

Kanylförband Tegaderm ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Kanylförband Tegaderm ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 november 2019.

Publicerad 24 oktober 2019