TLV logotyp
TLV logotyp

TENA Barrier Cream ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. TENA Barrier Cream kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 2020-03-05.

Publicerad 21 februari 2020