Allevyn Gentle Border ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Allevyn Gentle Border ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 11 mars 2020.

Publicerad 26 februari 2020