FOLFusor LV5 och FOLFusor SV2.5 ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. FOLFusor LV5 och FOLFusor SV 2.5 ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 maj 2020.

Publicerad 14 maj 2020