Wellion VLTAVA ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion VLTAVA ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 maj.

Publicerad 14 maj 2020