MiniMed Mio 30 ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. MiniMed Mio 30 ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 juli 2020.

Publicerad 23 juni 2020