Contour Care ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Contour Care ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 22 september 2020.

Publicerad 08 september 2020