Wellion EASY ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion EASY ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 oktober 2020.

Publicerad 25 september 2020