mylife YpsoPump Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. mylife YpsoPump Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 4 december 2020.

Publicerad 20 november 2020