Allevyn Non-Adhesive 10x10 cm ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Allevyn Non-Adhesive 10x10 cm ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 mars 2021.

Publicerad 15 mars 2021