Rythmic förlängingsslang ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Rythmic förlängningsslang ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 11 mars 2021.

Publicerad 16 mars 2021