Natura tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 april 2021.

Publicerad 16 april 2021