Natura Urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 30 april 2021.

Publicerad 16 april 2021