TLV logotyp
TLV logotyp

Nya engångspumpar från Homepump C-serie och Homepump Eclipse ingår i läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Nya engångspumpar från Homepump C-serie och Homepump Eclipse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 november 2021.

Publicerad 27 oktober 2021