TLV logotyp
TLV logotyp

Mepilex Border Flex Lite ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mepilex Border Flex Lite ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 17 februari 2022.

Publicerad 08 februari 2022