Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förbrukningsartiklar för egenkontroll av blodglukos och blodketoner ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZAF-143-2, XPER-Blood glucose test, ZAF143-3, Blood ketone test strip, ZAF-143-7, Lanseringspenna och ZAF-143-8, Lansettnålar ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 april 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2022