TLV logotyp
TLV logotyp

Piko-1

Länsrätten i Stockholms län avslår Medeca Pharmas överklagan av LFN:s beslut att inte bevilja prishöjning för PEF-mätaren Piko-1.

Domen har vunnit laga kraft.

Publicerad 01 juni 2007