TLV logotyp
TLV logotyp

Rubin Medical AB återkallar sitt överklagande gällande Clave Adapter

Rubin Medical AB har återkallat sitt överklagande av vårt beslut från den 21 april 2011 gällande Clave Adapter.

Vi beslutade den 21 april 2011 att Clave Adapter inte ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet. Rubin Medical AB som står bakom produkten överklagade beslutet till förvaltningsrätten men återkallade sedan sitt överklagande.

Publicerad 30 maj 2011