TLV logotyp
TLV logotyp

Medcore AB återkallar sitt överklagande gällande Insupen

Medcore AB har återkallat sitt överklagande av vårt beslut från den 23 februari 2011 gällande Insupen 31Gx5 mm.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelar att de avskrivit målet den 11 juli 2011.

Publicerad 13 juli 2011