TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om Coagu-Chek XS

TLV:s definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.

TLV beslutade den 8 april 2011 att avslå ansökan om att produkten Coagu-Chek XS ska ingå i förmånssystemet. Detta mot bakgrund av att vi inte tycker att den är en förbrukningsartikel. Företaget överklagade beslutet. Förvaltningsrättens dom i ärendet kom den 31 maj 2012.

Förvaltningsrätten konstaterar att med hänsyn till att produkten kan återanvändas av annan patient samt att den har ett ersättningsintervall som är längre än en blodglukosmätare (5-8 år) kan den inte betraktas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande.

Publicerad 01 juni 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV