TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om Coagu-Chek XS

TLV:s definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.

TLV beslutade den 8 april 2011 att avslå ansökan om att produkten Coagu-Chek XS ska ingå i förmånssystemet. Detta mot bakgrund av att vi inte tycker att den är en förbrukningsartikel. Företaget överklagade beslutet. Förvaltningsrättens dom i ärendet kom den 31 maj 2012.

Förvaltningsrätten konstaterar att med hänsyn till att produkten kan återanvändas av annan patient samt att den har ett ersättningsintervall som är längre än en blodglukosmätare (5-8 år) kan den inte betraktas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande.

Publicerad 01 juni 2012