Logotype. Gå till startsidan

Förvaltningsrätten har meddelat dom avseende SenSura Mio

Vi beslutade den 1 september 2011 att avslå företagets ansökan om att SenSura Mio skulle få ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten. SenSura Mio används av patienter med colostomi.

Coloplast AB om står bakom produkten överklagade vårt beslut om att inte bevilja SenSura Mio inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har nu meddelat dom där de återförvisar målet till TLV för ny prövning i enlighet med domskälen.

Av domskälen framgår bland annat följande:

  • TLV ska göra en prövning av förbrukningsartiklars kostnadseffektivitet.
  • Jämförelsealternativet ska normalt vara den relevanta produkt som har lägst pris. Om man skulle jämföra med den produkt som är mest lik är det svårt att uppnå kostnadseffektivitet.
  • Alla produkter i varugrupp Y90BA00 har samma basfunktion och är därför relevanta jämförelsealternativ. Det jämförelsealternativ TLV valt, Colodress P, är billigast i varugruppen. Det alternativ företaget vill jämföra med, SenSura, är en av de dyrare i produktgruppen. Colodress har knappt någon försäljning.
  • Förvaltningsrätten tycker inte att Colodress P kan vara ett relevant jämförelsealternativ eftersom produkten inte förekommer i svensk sjukvård i någon nämnvärd omfattning.
  • Förvaltningsrätten finner att vare sig Colodress P eller SenSura är relevant jämförelsealternativ för att bedöma SenSura Mios kostnadseffektivitet. Eftersom det inte finns någon utredning om ytterligare jämförelsealternativ återförvisas ärendet för ny handläggning.

Efter att förvaltningsrätten fattat sitt beslut om återförvisning till TLV har ärendet prövats igen.

Sidinformation


Publicerad
28 september 2012