TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod POD

Vi beslutade den 1 september 2011 att avslå företagets ansökan om att My Life Omnipod POD skulle få ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

My Life Omnipod POD är en del av en insulinpump som används av patienter med diabetes.

Ypsomed AB om står bakom produkten överklagade vårt beslut om att inte bevilja Omnipod POD inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har nu meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Efter att förvaltningsrätten fattat sitt beslut har företaget justerat ansökt pris och skickat in ny ansökan till TLV om att produkten ska få ingå i förmånssystemet.

Publicerad 19 oktober 2012