TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om ADR Luerreservoar

Vi beslutade den 19 maj 2011 att avslå företagets ansökan om att ADR Luerreservoar skulle ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

ADR Luerreservoar är en del av en insulinpump som används av patienter med diabetes.

Rubin Medical AB som står bakom produkten överklagade vårt beslut om att inte bevilja ADR Luerreservoar inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Publicerad 30 november 2012