TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om ADR Luerreservoar

Vi beslutade den 19 maj 2011 att avslå företagets ansökan om att ADR Luerreservoar skulle ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

ADR Luerreservoar är en del av en insulinpump som används av patienter med diabetes.

Rubin Medical AB som står bakom produkten överklagade vårt beslut om att inte bevilja ADR Luerreservoar inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Publicerad 30 november 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV