TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump

TLV:s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten. I domen gällande den slanglösa insulinpumpen My Life Omnipod konstaterar förvaltningsrätten att produktens handenhet har en för lång livslängd för att kunna anses vara en förbrukningsartikel.

Den 8 april 2011 beslutade vi att produkten My Life Omnipod handenhet inte ska vara subventionerad och ingå i förmånssystemet. Beslutet togs mot bakgrund av att vi inte tycker att den är en förbrukningsartikel vilket företaget överklagade till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterar att My Life Omnipod handenhet har en garantitid på fyra år. Även om 30 till 40 procent av insulinpumpar byts ut innan garantitiden har gått ut så är den angivna tidslängden för lång för att det ska kunna anses vara en förbrukningsartikel. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande. Förvaltningsrättens dom kom den 12 oktober 2012.

Publicerad 18 mars 2013