TLV logotyp

Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump

TLV:s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten. I domen gällande den slanglösa insulinpumpen My Life Omnipod konstaterar förvaltningsrätten att produktens handenhet har en för lång livslängd för att kunna anses vara en förbrukningsartikel.

Den 8 april 2011 beslutade vi att produkten My Life Omnipod handenhet inte ska vara subventionerad och ingå i förmånssystemet. Beslutet togs mot bakgrund av att vi inte tycker att den är en förbrukningsartikel vilket företaget överklagade till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterar att My Life Omnipod handenhet har en garantitid på fyra år. Även om 30 till 40 procent av insulinpumpar byts ut innan garantitiden har gått ut så är den angivna tidslängden för lång för att det ska kunna anses vara en förbrukningsartikel. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande. Förvaltningsrättens dom kom den 12 oktober 2012.

Publicerad 18 mars 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV