Logotype. Gå till startsidan

Förvaltningsrätten avslår överklagande om Stomi Bas Mellan

Förvaltningsrätten har avslagit NordiCare AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta gördeln Stomi Bas Mellan ingå i läkemedelsförmånerna.

Stomi Bas Mellan är en gördel som är avsedd att användas av stomipatienter som besväras av bråck vid stomin.

Den 3 april 2012 beslutade vi att produkten Stomi Bas Mellan inte ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet togs mot bakgrund av att vi tycker att Stomi Bas Mellan riktar sig till samma patientgrupp som Stomi Bas Låg som redan finns inom förmånen. Stomi Bas Mellan skiljer sig inte i funktion och utförande jämfört med Stomi Bas Låg. Vi bedömde att Stomi Bas Mellan inte är kostnadseffektiv till ansökt pris.

NordiCare AB som står bakom produkten överklagade vårt beslut om att inte bevilja Stomi Bas Mellan inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Sidinformation


Publicerad
13 juni 2013