TLV logotyp
TLV logotyp

Kammarrätten avslår överklagande om Lancets Flat

Kammarrätten i Stockholm har avslagit NordicInfuCare AB:s överklagande beträffande vårt beslut att inte låta Lancets Flat 28G platt fattning ingå i läkemedelsförmånerna.

Lancets Flat är en lansett som används av diabetiker för blodprovstagning.

Vi beslutade den 1 februari 2012 att avslå företagets ansökan om att Lancets Flat skulle få ingå i förmånssystemet. Skälet var att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

NordicInfu Care AB, som står bakom produkten, överklagade vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet den 12 oktober 2012. Företaget överklagade då till nästa instans, Kammarrätten i Stockholm, som den 18 juni 2013 har avslagit överklagandet.

Publicerad 24 juli 2013