TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om inhalationsutrustning

Förvaltningsrätten har avslagit Active Care Sverup AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta PARI Turbo Boy Sx, PARI Junior Boy SX och PARI aFlow rapid ingå i läkemedelsförmånerna.

Ärendet gäller tre olika varianter av inhalationsutrustning. PARI Turbo Boy Sx är en jetnebulisator. PARI Junior Boy Sx är en jetnebulisator för mindre barn. Pari eFlow rapid är en elektronisk nebulisator speciellt utvecklad för patienter med svåra andningsrelaterade sjukdomar som kräver omfattande inhalationer dagligen.

Den 23 maj 2012 beslutade vi att ovan beskrivna produkter inte ska vara subventionerade och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet togs mot bakgrund av att vi tycker att de kompletta inhalationsutrustningarnas livslängd är för lång för att i lagens mening kunna bedömas vara förbrukningsartiklar. Dessa komponenter är inte engångsprodukter och av allt att döma försämras de inte märkbart vid användning.

Active Care Sverup AB överklagade vårt beslut om att inte låta PARI Turbo Boy Sx, PARI Junior Boy SX och PARI aFlow rapid inträde i förmånssystemet.

Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Publicerad 13 november 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV