TLV logotyp
TLV logotyp

Högsta förvaltningsdomstolen går på TLV:s linje gällande Minilink sändare och testplugg

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver förvaltningsrättens och kammarrättens domar om MiniLink sändare och testplugg. Från och med 1 juli 2014 ingår inte längre produkterna i läkemedelsförmånerna.

Vi beslutade den 27 juni 2011 att Minilink sändare och testplugg, som är delar i ett system för kontinuerlig glukosmätning, inte är att betrakta som förbrukningsartiklar och därför inte kan ingå i högkostnadsskyddet.

Medtronic AB som står bakom produkterna överklagade vårt beslut till förvaltningsrätten och fick där bifall den 21 december 2011. Förvaltningsrätten fastslog att MiniLink sändare och testplugg är att betrakta som förbrukningsartiklar och ska ingå i läkemedelsförmånerna.

TLV överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Dom från kammarrätten kom den 23 augusti 2012 och även i den domen fastslogs att MiniLink sändare och testplugg är att betrakta som förbrukningsartiklar och ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Vi ansåg att kammarrättens dom inte gav någon tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas och valde därför att överklaga domen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom den 30 april 2014 och konstaterade att MiniLink sändare och testplugg inte är den typ av enklare och mindre kostsamma artiklar av förbrukningskaraktär som avses med begreppet förbrukningsartiklar i förmånslagen. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därför förvaltningsrättens och kammarrättens domar och MiniLink sändare och testplugg ingår inte längre i läkemedelsförmånerna från och med 1 juli 2014.

Publicerad 06 maj 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter