TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set

Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention.

TLV beslutade i juli 2017 att Freedom administration set, reglerbar flödesslang inte ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras. TLV ansåg att kostnaderna för produkten ska jämföras med kostnaderna för den förbrukningsartikel som har samma basfunktion, används av samma patientgrupp och har lägst pris. Det begärda priset var högre än priset för jämförelsealternativet och TLV ansåg att företaget inte visat att det högre priset är motiverat.

Företaget Steripolar AB som marknadsför Freedom administration set överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Efter inledande skriftväxling var Steripolar AB och TLV överens om att målet bör återförvisas till TLV för fortsatt handläggning. Förvaltningsrätten gör ingen annan bedömning och undanröjer därför TLV:s beslut och visar målet åter till TLV.

TLV ska nu göra en ny prövning av om Freedom administration set uppfyller kriterierna för att ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras.

Publicerad 08 september 2017